LK 10-8 Tổng cục 5 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội,